30 ноември 2015

Свещената Римска империя – политика, култура и проекции

1. Възникване на Свещената Римска империя
А) Формиране на Германското (Тевтонското) кралство
 • Страсбургската клетва (842 година) - използване на народните езици
 • Вердюнски мирен договор (август 843 година) – сключен е между Лотар, Карл Плешиви и Людовик Немски
 • Последен монарх от династията на Каролингите в Източното Франкско кралство – Людовик (Лудвиг) Детето (900 – 911)
Б) Коронацията на Отон I (936 – 973) за император
 • Коронацията се състои в църквата "Св. Петър" в Рим на 2 февруари 962 година и е осъществена от папа Йоан XII
2. Имперската църква и Отоновият Ренесанс
 • Изграждането на имперска църква, която е под директния контрол на Отоните. Борбите за инвеститура. "Германизирането" на духовенството в Империята.
 • Водещи дейци на Отоновия ренесанс: императорите Отон I, Отон II и Отон III, както и византийската принцеса Теофано. 
 • Историци: Лиутпранд от Кремона (Historia Ottonis) и Видукинд Корвейски (Res gestae Saxonicae). 
 • Първи средновековни драматични произведения: Хросвита (Росвита) от Гандерсхайм. 
 • Илюстровани ръкописи: абатство Райхенау и абатство Кведлинбург.
 • Развитие на тъй наречената „Отонова архитектура“, която според някои изследователи е предроманска, а според други – романска по своята същност. Комбинират се византийски, римски и каролингски елементи.
3. Въжделенията на Свещената Римска империя за превъзходство в Западна Европа
 • Различните наименования на Империята: преди 1157 година се нарича просто „Римска империя”; от времето на Фридрих I Барбароса (1155 – 1190) и особено след 1157 година се нарича „Свещената империя”; от 1254 година наименованието е „Свещена Римска империя”; през 1474 година се среща термина „Свещена Римска империя на германската нация”, който е официално утвърден от Райхстага в Кьолн през 1512 година с декрет.
 • Войните за инвеститура с Папството и Вормският конкордат от 1122 година. Победа на духовния меч над светския.
 • Политиката за "Натиск на Изток". Трите начина за проникване на Изток. Урбанизацията на Изтока и заселване на германско население далеч от границите на Империята. 
4.    Развитие на културата в Свещената римска империя
А) Развитие в политическата и социалната сфера
 • „Златната була” на Карл IV Люксембург от 1356 година.
 • Нови институции: Князе - електори (курфюрсти) и Райхстаг.
 • Развитие на градския живот (Северногерманската ханза и имперските градове).
Б) Развитие на науката и изкуството
 • Появата на множество университети – Неапол (1224); Прага (1348); Виена (1365); Хайделберг (1386); Лайпциг (1409); Рощок (1419); Грайфсвалд (1456)
 • Минезингери, градски минезанг (XII – XIV век) и майстерзанг (XIV - XVI век)
 • Печатни произведения (след средата на XV век)
 • Готика и тухлена готика (XII – XVI век)

Градовете в средновековна Западна Европа – култура и значение

1. Развитие на градския живот през Ранното средновековие
А) Функции на градовете
 • Военен център (гарнизон)
 • Религиозен център (епископски/архиепископски център)
 • Административен център (графове, херцози, събиране на данъци, правораздаване)
Б) Облик на градската среда
 • Фортификационни съоръжения
 • Горен град (цитадела) – катедрала, епископски дворец, дворец на светския управител на града
 • Долен град – градски площад, кметство, часовникова кула
 • Предградия
 • Планировка на градската среда; хигиена
 • Важни социални топоси - катедралата и площада
2. Развитие на градския живот през Същинското средновековие
А) Зони на развитие на градския живот
 • Северна и Централна Италия (Милано, Флоренция; Венеция, Генуа, Пиза)
 • Франция (Северна - Париж, Руан; Южна - Марсилия, Лион)
 • Фландрия (Гент, Брюге, Антверпен)
 • Свещената Римска империя (Северногерманската ханза: Любек, Хамбург, Прибалтика)
Б) Градската култура през Същинското средновековие
 • Карнавали
 • Рицарски турнири
 • Градска лирика (трубадури)
 • Панаири
3. Развитие на градския живот през Късното средновековие
А) Видове градско управление
 • Републиканско (олигархическо) устройство - патрицианско управление
 • Власт на цеховете и/или гилдиите (градски съвет)
 • Власт на тираните
 • Подчинение на градовете на централната власт (кметове)
Б) Градската култура през Късното средновековие
 • "Градският въздух прави човека свободен”
 • Поява и развитие на градските университети - поява на градската интелигенция

07 ноември 2015

Карл Велики и Империята на Запад

1. Каролингите на власт във Франкската държава (751 – 987)
 • Реформите на Карл Мартел (718 – 741): бенефициална реформа – тежка пехота и кавалерия, постоянно действаща армия; 732г. битка при Поатие
 • Пипин Къси (751 – 768): крал на франките (коронясан през 751г. от епископа на Майнц Св. Бонифаций, а след това през 754г. от папа Стефан II в Париж); християнизация на германски племена; подкрепа за Папството (Пипинов дар)
2. Управлението на Карл Велики и развитието на културата във Франкската държава
А) Новата столица – Аахен
 • Служебна аристокрация (missi dominici); административни реформи (графства; маркграфства)
Б) Каролингски Ренесанс
 • Скрипторий, библиотеки, абатства (най-значимите абатства са: Клюни, Сен Жермен, Корби, Корвей, Лорш, Фулда)
 • Академия – Пиер Пизански (учител по латински на Карл Велики; поезия; учебна литература), Паулин от Аквилея (теологични трактати; поезия), Павел Дякон (История на лангобардите), Алкуин (занимава се със стандартизиране на Vulgata; поезия, писма, дидактически помагала; теологически трактати, жития), Теодоулф от Орлеан (стандартизира Vulgata; химни; Libri Carolini), Айнхард (Vita Karoli Magni)
 • Каролингската архитектура – Новата столица – Аахен (архитектът Oдо от Метц); дворцовата църква на Карл Велики (кръглата църква); строят се абатства с крепостни стени; вестверк – параден западен вход на църква или абатство, като над и около входа са разположени множество административни и сервизни помещения
3. Коронацията на Карл Велики и възстановяването на Империята на Запад
 • Коронацията е осъществена от папа Леон (Лъв) III на 25 декември 800 година в базиликата "Св. Петър" в Рим
 • Признаване на императорската титла от Византия през 812 година (имп. Михаил I Рангаве)
 • Създаването на Imperia Christiana

Владетелят в средновековна Западна Европа

1. Титулатура
А) Херцог (dux)
Б) Крал (rex)
В) Император (imperator)

2. Източници на властта
А) Религиозна обосновка
 • „Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: що Ме изкушавате, лицемерци? Покажете Ми една данъчна монета. Те Му донесоха един динарий. И казва им: чий е този образ и надпис? Отговарят Му: на кесаря. Тогава им казва: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ (Евангелие от Матей, глава 22)
 • Ритуалът „миропомазване
Б) Династията, родът и кръвната обосновка на властта
 • Различните легенди за произхода на управляващия род (божествен, легендарен, чудовищен, нечовешки и т.н.)
 • Специалните качества и/или особените външни белези на владетелския род
В) Икономически и военни корени на властта
 • Владетелят преразпределя стоките на лукса и голяма част от оръжието в държавата
 • Чрез раздаването на поземлени владения и/или на правото да се събират данъци от определени земи владетелят се опитва да създаде лоялна нему аристокрация, която да е в противовес на родовата (поземлената) аристокрация
 • Монархът единствен има право да свиква опълчението и принципно притежава най-голяма и боеспособна лична дружина, която често включва първородните синове на най-мощните аристократи

3. Функции и задължения на владетеля
 • Спасение на душите на поверения му народ (Христолюбив владетел + ревнител за вярата)
 • Върховен съдия (владетелят като човек, раздаващ справедливост в Земното царство)
 • Военачалник и победител (много важно за интегритета на държавата)
 • Генератор на културни ценности (елитарна и народна култура; материална и духовна)

4. Постепенната еволюция на владетелската институция в Западна Европа
 • Постепенно властта на монарха в Западна Европа намалява и той се превръща в нещо като princeps inter pares. Това в най-голяма степен се дължи на феодално-васалната система и на факта, че владетелите губят възможността да оказват влияние върху всички части на сложната социално-властова пирамида в собствените си общества. Те са един от властовите центрове в държавата, но не са единственият властови център.

Новите народи в средновековна Западна Европа – традиция и трансформация

1. „Великото преселение на народите”
А) Причини
 • Политическият, властови и военен вакуум, който съществува в Римската империя и който се оказва притегателна сила за различни варварски народи, живеещи в отвъд лимеса.
 • Желанието за плячка и лесният достъп на варварските военни елити не само до богатите римски градове и вили, но и до високите постове в армията и държавната администрация.
 • Създаването на силни локални елити, които се чувстват все по-малко привързани към Равена и Константинопол и които са склонни да си сътрудничат с варварските лидери.
 • Желанието на някои варварски общности да си гарантират сигурност чрез преминаване на римска територия и/или на римска служба.
 • Промените в климата и необходимостта на някои варварски групи от по-плодородни земи.
Б) Последици
 • В процеса на миграциите се оформят групите на тъй наречените dediticii, laeti и foederati.
 • В резултат на миграциите се ражда нов, Постримски свят, в който доминират варварските кралства, а не единствената някога Римска империя.
 • Промени в политическата карта на Западна Европа. Появата на множество варварски кралства, херцогства и дори отделни особено значими градски центрове.
 • Промяна в ролята на църквата в живота на западноевропейците.
 • Социални и икономически промени. Промяна на демографската карта на Западна Европа.
 • Децентрализация, силни локални елити, многообразна народна култура.
 • Създава се възможност за културен синтез и се поставят основите на средновековна Европа.

2. Визиготско (Вестготско) кралство
 • Крал Аларих и ограбването на град Рим (410г.)
 • Визиготско кралство в Аквитания със столица Тулуза (418 – 507)
 • Кралство на визиготите в Испания със столица Толедо (507 – 711)
 • Крал Рекаред и приемането на никейското християнство – 589 година
 • Толедските събори (общо 18 на брой)
 • Liber Iudiciorum (завършена през 654г. при крал Рекесвинт)
 
3. Кралства на вандали и свеви
А) Кралството на вандали и алани в Северна Африка
 • 429 година вандалите, аланите и техните съюзници се местят от Испания в Северна Африка, а през 439 година завладяват Картаген
 • Смесване на вандалска, римска и пуническа идеологии и създаването на една алтернативна „имперска идея“ (translatio imperii)
 • Използване на двойната титла rex Vandalorum et Alanorum, съответно regnum Vandalorum et Alanorum
 • Използване на системата на сеньората при престолонаследие
 • Силна арианска църква (особено при управлението на кралете Хунерих и Тразамунд)
 • Начин на живот твърде подобен на този на римската провинциална аристокрация
Б) Кралството на свевите
 • Столица на кралството на свевите е Аугуста Бракара (Брага). Живеят основно в Галиция и Лузитания
 • Крал Рехиар (448 – 456) – приема католицизма и сече монети
 • 470 – 550 година – ариански период в историята на свевите
 • I събор от Брага (1.V.561г.) – приемане на католицизма
 
4. Остроготско (Остготско) кралство
 • 488 година Теодорих Амал тръгва за Италия
 • 493 година Теодорих побеждава Одоакър и завладява Равена
 • Остроготското кралство и двора на Теодорих са показателни за заимстването на римски модели и структури
 • Мощната елитарна духовна култура в Остроготското кралство – Боеций, Енодий и Касиодор
 • Примери за развитието на елитарната материална култура – двореца на Теодорих, мавзолея на Теодорих, базиликата Сант‘Аполинаре Нуово

5. Кралството на франките
 • Крал Хлодвиг обединява франките и ги покръства (най-вероятно 496 година). От regulus той се превръща в rex Francorum
 • Победи над алемани, бургунди и визиготи. Разширение на Франкското кралство
 • Lex salica (ок. 507 – 511 г.)
 • От средата на VII век се появяват „ленивите крале” и мощните майордоми
 • Разделяне на кралството между синовете на владетеля – особеност на франкското престолонаследие
 • Оформяне на четири значими области – Австразия, Нейстрия, Бургундия и Аквитания
 
6. Новите структури между традицията и нововъведенията
 • Запазване на латинския език
 • Запазване на римската църква – епископии, архиепископии, абатства
 • Запазване на много римски институции – комес, магистер, патриций, епископ и т.н.
 • Структура на обществото при германите; различните видове събрания; херцози (обединяват военна, административна и съдебна власт); армия (професионална, полупрофесионална и опълчение; идеята за gens=exercitus); различни етнически/социални групи в обществото; вергелд и персонално право

12 октомври 2015

Въведение в средновековната западноевропейска култура

1. Терминология
А) Култура
 • Различните дефиниции на термина „култура”. Дефиницията на Юнеско: „Култура е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията”.
 • Опозицията култура – натура (природа).
 • Двата основни дяла на културата са: материална и духовна.
Б) Средновековие
 • Леонардо Бруни (ок. 1370 – 1444) пръв използва триделната периодизация на историята: Античност – Средновековие – Ново време (Модерна епоха)
 • Терминът за първи път се среща на латински под формата „media tempestas” през 1469 година.
2. Периодизация на Средновековието
А) Ранно средновековие (приблизително от V век до 1000 година)
 • Различни научни хипотези за начало на Средновековието: 313 г. (Медиолански едикт); 410 г. превземането на Вечния град от готите на Аларих; 476 г. (краят на Западната Римска империя); 565 г. (краят на управлението на имп. Юстиниан I); началото на VII век (появата на исляма) и т.н.
Б) Същинско (Зряло) средновековие (приблизително от 1000 до 1300 година)
 • Свързано е с бързо нарастване на населението на Стария континент и с налагането на феодализма като основна система в западноевропейското общество.
 • Характерни за епохата са Кръстоносните походи и развитието на науката и изкуството.
В) Късно средновековие (приблизително от 1300 до 1500 година)
 • Великият глад (1315 – 1317); пандемията „Черната смърт” (1346 – 1353) ; множество въстания и военни конфликти
 • Авиньонският плен на Папството (1305 – 1378)
 • Голяма разлика между Европа на юг и на север от Алпите
 • Започва още по-сериозно развитие в сферата на науката и изкуството. Ренесансът.
 • Различни научни хипотези за края на Средновековието: 1450 г. (създаването на печатната преса от Йоханес Гутенберг); 1453 г. (завладяването на Константинопол от османците и краят на Стогодишната война на Запад); 1492 г. (откриването на Новия свят и краят на Реконкистата в Испания); 1517 г. (началото на протестантизма)
3. Формиране на средновековната западноевропейска цивилизация
А) Политическа сфера
 • Децентрализация и поява на варварските кралства (regna)
 • Политическа неравнопоставеност с Изтока
Б) Икономическа сфера
 • По-слабо развит градски живот в сравнение с Изтока
 • Липса на добре развита търговия с далечни народи и държави. Краят на Пътя на коприната е в Константинопол
 • Упадък на занаятчийството и селското стопанство в някои райони на Запада. Преместване на занаятчийските центрове от градовете в близост до източниците на суровините
 • Разлики в земевладението с Изтока, които на места водят до по-слабо селско стопанство и в частност по-слабо земеделие
В) Социална сфера
 • Социални противоречия в обществото
 • Силни локални господари (местен елит) и слаба привързаност към държавата. Връзката човек – човек става по-важна от връзката човек – народ и човек – държава
 • Намаляване на населението в големи части от Западна и Централна Европа. Поява на различни terra incognita
Г) Религиозна сфера
 • Рим се бори да се превърне в единствен център на християнството на Запад
 • Плюсове и минуси от здравия контрол на Папството над Западната църква
 • Почти пълна липса на ереси
 • Борбата между светския и духовния меч и надмощието на духовния след Вормския конкордат от 1122 година
 • Основните разлики между Източната и Западната църква: филиокве, ритуали, практика
4. Историографски проблеми и концепции
А) Идеята за упадък и начало на „Тъмните векове”
 • Едуард Гибън и неговата книга „Залез и упадък на Римската империя” (1776 – 1788)
 • Проблеми и сблъсъци между френската и немската историографии през XIX и в първата половина на ХХ век – варварите разрушават реда и цивилизацията или варварите носят нещо ново и добро?
 • Въпросът е какво се случва с Римската империя – дали тя умира от болестите си, дали е убита от варварите или се самоубива, за да предаде властта си на новодошлите.
Б) Идеите за постепенна трансформация и еволюция
 • Идеите за постепенна трансформация на Римската империя във варварски кралства. Тезата за „Единство в многообразието“, т.е. множество различни традиции и културни елементи върху една-единствена база – римското наследство.
 • Проблемите на тази концепция. Хиатуси и зони без или почти без римско наследство.
 • Идеята за „трансформацията” в съвременната европейска култура. Тезата за романската култура, като синтез между римското наследство и варварските нововъведения.

22 септември 2015

Честит Ден на Независимостта!

На тази дата преди 107 години, на 22 септември 1908-а, в старопрестолния Търновград бе прочетен този манифест:

Манифест към българския народ

По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на о' Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.

Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.


Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!


Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год., двадесет и втората година от Моето царуване [Фердинанд] Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и Съобщенията: [Ал. Малинов] Министър на Външните Работи и на Изповеданията: [Ст. Паприков] Министър на Вътрешните Работи: [М. Такев] Министър на Народното Просвещение: [Н. Мушанов] Министър на Финансите: [Ив. Салабашев] Министър на Правосъдието:[Т. Кръстев] Министър на Войната: [генерал Д. Николаев] Министър на Търговията и Земледелието: [А. Ляпчев]


      
     Храмът-светиня "Свети Четиридесет мъченици" и множество български граждани от различни краища на Родината стават свидетели на този велик миг, в който българският народ завинаги отхвърля оковите на османците и поема по пътя на независимото си развитие. Българската държава отново става Царство и пред дедите ни се открива възможността да поемат по стъпките на славните си предци Симеон, Петър, Калоян и Иван Асен II. След официалното обявяване на Независимостта на Царство България нашата държава завършва една от големите цели, поставена от българските будители, герои и мъченици от епохата на Възраждането и постигната с цената на невероятни жертви и свръхчовешко усилие от страна на хилядите патриоти и родолюбци изградили и утвърдили Третото българско царство. Само няколко години след обявяването на Независимостта дедите ни се заемат и с последната нерешена задача - Националното обединение. В името на това обединение за по-малко от 10 години Царство България води три кръвопролитни войни. В тези страшни, но славни времена, по-голямата част от българския народ беше съставена от граждани, здраво стъпили на земята, които ежедневно работеха за процъфтяването и добруването на Майка България. 

     Благодарение на волята и твърдостта си нашите деди само за 3 десетилетия почти напълно ликвидираха остатъците от османското иго. Какво величие на духа е нужно след петвековно робство да успееш само за 30 години да изградиш модерна държава, която във всяка една сфера да се съревновава не само със средностатистическите европейски държави, но дори и с най-развитите "Велики сили"?
 

     Днес изглежда доста трудно да си отговорим на тези въпроси. 107 години след обявяването на Независимостта на Царство България нашата Родина често изглежда все по-малко независима. Притисната отвътре и отвън днес България е принудена да се съобразява с чужди държавни и/или корпоративни интереси за сметка на своя собствен национален интерес. Не стига това, но и мнозина български политици и общественици, призвани уж да бранят националния интерес и да работят за добруването на народа и държавата ни, сякаш са забравили заветите на предците и са склонни за няколко сребърника да продадат народа и Отечеството си.

     Очевидно днес за пореден път в нашата история е настанало време да запретнем ръкави и да си спомним, че "Съединението прави силата". Единствено обединени можем да поемем по пътя на независимостта, справедливостта, възхода и благоденствието. Всички ние ежедневно трябва да полагаме усилия, за да видим след време държавата си процъфтяваща и силна. През 1908 година българите оповестиха на света своята Независимост и днес на нас се пада задачата да я защитим!

Поклон пред паметта на героите!