12 ноември 2016

Създаване и укрепване на Дунавска България

1. Войната между Византия и България от 679 – 680 година
А) Причини за засилването на българския натиск по Дунавския лимес
Б) Битката при Онгъла (680г.)

2. Устройство и характер на Дунавска България
А) Характерът на държавата
Б) Устройство на Дунавска България

3. Управление на кан Аспарух (679 – 700/1)

4. Управление на кан Тервел (700/1 – 718/21)
А) Външнополитическа активност
Б) Битката при Анхиало (708г.) и последиците от нея
В) Войната с арабите

Домашна работа: Издирете съкровището, което се свързва с кан Аспарух, и опишете какво представлява!

Славяни и българи до 681 година

1. Ранна история на славяните
А) Теории за произхода и прародината
Б) Славянското общество

2. Славянската колонизация на Балканите
А) Нападения над Балканските провинции на Византия
Б) Масова славянска колонизация на Балканите
В) Последици

Домашна работа: Издирете сведения за славянските божества и ги опишете!

3. Ранна история на българите
А) Теории за произхода и прародината
Б) Българското общество

4. Разселванията на българите
А) Българите в състава на Хунския военноплеменен съюз
Б) Панонските българи
В) Прикавказките българи

5. Стара Велика България
А) Управлението на кан Кубрат (ок. 635 - 650/665)
Б) Разпадане на Стара Велика България

Домашна работа: Издирете информация за границите на Стара Велика България!

Римските провинции в тракийските земи

1. Римската експанзия на Балканите
А) Провинция Македония (148г. пр. Хр.)
Б) Провинция Мизия (15г.)
В)Провинция Тракия (45г.)
Г) Провинция Дакия (106г.)

2. Древна Тракия под властта на Рим
А) Население
  • Романизация на тракийсото население. Налагане на латинския език като официален на север от Стара планина, а на юг като официален се налага старогръцкият.
  • Участие на траките в римското провинциално управление и в римската армия.
Б) Проблеми
  • Липсва собствена държавност и държавническа култура, което в перспектива води до загуба на важни управленчески умения и навици.
В) Тракийските земи по време на Късната античност
  •  Тракийските земи стават сцена на множество набези на различни варави, които преминават река Дунав и воюват с Империята. Има процес на западане на някои от големите градски центрове и съсредоточаване на населението в непристъпни планински райони.

Домашна работа: Намерете сведения за един римски град в българските земи и го опишете подробно!

Тракийската държавност и култура

1. Траките
А) Теории за произхода
•    Автохтонна теория
•    Миграционна теория
Б) Племенна структура и географско разпределение
•    Основни племена: одриси; беси; трибали; гети; даки; серди; меди

2. Тракийските държави
А) Първите тракийски държавни обединения
Б) Одриското царство
В) Тракия през елинистическата епоха

3. Тракийската култура
А) Религия
•    Тракийските божества – Великата богиня майка, Дионис
•    Орфизмът
•    Култът към Залмоксис
•    Тракийският конник
Б) Материална култура
•    Тракийските градове и гробници

Основи на съвременния свят

1. Светът между двете световни войни
А) Мирните договори и последствията от тях
Б) Новите идеологии

2. Светът по времето на Втората световна война

3. Светът по време на „Студената война”
А) Начало на „Студената война” и първите горещи точки
Б) Развитие на отношенията между Изтока и Запада

4. Светът след края на „Студената война”

01 ноември 2016

Честит Ден на народните будители!

"О неразумни и юроде! Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава?"

Паисий Хилендарски

"Мечом са бьлгари своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият!"

 Георги Стойков Раковски

"Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите светци."

рок група "Епизод"     Винаги на 1 ноември си спомням думите на Паисий Хилендарски, които са все толкова актуални и 254 години след като са записани в "История славянобългарска". Но днешните бурни времена в нашата Родина ме накараха да си припомня и думите на един друг голям будител, думите на патриарха на организираното българско националноосвободително движение - Георги Стойков Раковски. Великият ръководител и незабравим български патриот прозря, че е крайно време да престанем да робуваме на принципа "Преклонена главица меч не я сече". Раковски разбра и показа на всички българи, че за България и за българския народ трябва да се бориш до край, а дори и отвъд това. След него стотици хиляди българи, следвайки завета му, защитиха България, българския народ и българщината с цената на живота си. Милиони други посветиха целия си съзнателен живот на съграждането и укрепването на майка България и на добруването и благоденствието на българския народ. Имената на мнозина "обикновени" българи положили духа и костите си в темелите на новата ни държава днес са неизвестни за широката общественост. Но тези хора така или иначе не търсеха такъв тип признание. За тях бе най-важно България да я има, да бъде държава на българите със свои собствени български закони и да носи благоденствие на българския народ.

     Нашите будители успяха. Те пробудиха народа ни по време на мракобесното османско иго, дадоха му сила, вяра и упование, че ние можем. Можем сами да определяме съдбините си, дори и когато се налага да се борим срещу целия свят. Делото на будителите ни никога няма да бъде забравено, защото благодарение на него възстановихме независимата си държава и построихме Третото българско царство. Превратностите на историята не ни позволиха дълго да вървим в набелязаната от нашите будители посока и така се отклонихме от правилния път, за да се стигне до днес, когато сякаш сме свикнали само да се оплакваме от тежката ситуация и нищо да не правим, за да я променим. Днес сме в толкова сложна ситуация, че все повече българи не виждат надежда за спасението на България. За съжаление днес като че забравихме и един от най-важните завети на предците си, а именно "Съединението прави силата!". Позволихме на разни политици, общественици, журналисти и всякакви подобни "интелектуалци" да ни разделят и да всеят раздор сред народа ни... Те обаче не са победили, защото и днес има будители, и днес народът ни може да излъчи естествени лидери, които да го поведат към единението, и днес има хиляди българи поставящи националните интереси над партийните и личните.

    Нека си припомним в какви условия живяха, бориха се и победиха нашите будители. През XVIII и XIX век! Българският народ също бе в много тежко положение, а над него се разпореждаха развилнелите се османлии. Днес ние имаме своя собствена държава и е наш дълг, припомняйки си ежедневно заветите на нашите будители, да я защитим и да я преродим! Този дълг е не само към паметта на милионите наши предци, отдали целия си живот за България, но и пред нашите деца и наследници на които трябва да завещаем една благоденстваща, просперираща, независима и европейска България. 

     Честит празник на всички съвременни български будители! На всички онези българи презрели материалното, личните крамоли и ежедневните проблеми, за да се посветят на България, на развитието на българския дух, на българската култура, на българщината. Колкото и трудни да са времената ние имаме светлия пример на нашите възрожденски будители и знаем, че никога не бива да се предаваме. В крайна сметка победата ще бъде на наша страна, защото каузата ни е свята, а духът несломим. Трябва да повярваме в собствените си сили и да работим ежедневно и неуморно за добруването на Родината и народа си! Желая на днешните и утрешните български будители крепко здраве, упорита и плодотворна работа, много творчески успехи и твърда вяра в постигането на заветната цел!

Дълбок поклон пред народните будители!


23 април 2016

Домашна работа по "История на културата" за II учебен срок

На Вашето внимание представям темите за домашна работа за II учебен срок. Домашната работа е по желание и е силно препоръчителна за всички, които искат да повишат успеха си. Тя трябва да бъде с обем до 3 стандартни печатни страници или до 4 ръкописни страници. Можете да ми я предадете лично или по електронната поща (предпочитани формати за предаване са .docx или .doc). Крайният срок за предаване на Вашата домашна работа е 23:59 часа на 4 май 2016 година (сряда). Домашни работи, предадени след крайния срок, няма да бъдат оценявани.

  1. "Едно велико произведение от епохата на Барока" - в тази тема трябва да си изберете едно произведение, създадено от бароков творец или барокови творци, и не само да го представите накратко, но и да оцените значението му за развитието на европейската култура.
  2. "Най-интересната идея на реформаторите" - в тази тема трябва да си изберете една идея на някои от реформаторите (Лутер, Калвин, Цвингли или друг) и да я представите с основен акцент върху значението ѝ за развитието на съответната църква и за развитието на културата.
  3. "Едно велико рококо творение" - в тази тема трябва да си изберете едно произведение, създадено от рококо творец или творци, и не само да го представите накратко, но и да оцените значението му за развитието на този стил и на европейската култура.
  4. "Моят любим просвещенски философ" - в тази тема трябва да представите своя любим просвещенски философ и да изведете онези негови идеи, които имат най-голямо значение за социалните и културните промени в епохата.
  5. "Едно велико неокласическо творение" - в тази тема трябва да си изберете едно произведение, създадено от творец неокласик, и не само да го представите накратко, но и да оцените значението му за развитието на този стил и на европейската култура.
  6. "Политическите идеологии на XIX век" - в тази тема трябва да изберете една от политическите идеологии, характерни за Западна Европа през XIX век и да оцените обективно нейните силни и слаби страни.
Пожелавам Ви приятна и ползотворна работа!