18 март 2018

Всекидневието на древните елини

Обществото на елинския полис

1. Общността на гражданите
А) Граждани
 • Гражданите са всички пълнолетни мъже, които са лично свободни и имат правото да служат в полисната армия, както и да участват активно в политическия живот на полиса.
Б) Жените и децата на гражданите
В) Чужденци
 • Чужденците в полиса са лично свободни, но нямат право да гласуват и да бъдат избирани в органите на управление на полиса
Г) Роби
 • Робите са несвободни и нямат почти никакви права
2. Устройство на полиса
А) Видове власти
 • Има три основни вида власт: законодателна, съдебна и изпълнителна. В различните полиси тези власти били в ръцете на различни институции.
Б) Активният обществен живот
 • Център на активния обществен и политически живот била агората.
3. Възпитанието на децата
 • Децата били възпитавани да бъдат добри граждани и смели воини.

Домашна работа: Потърсете информация за един полис с аристократично управление, един – с олигархично и един – с демократично. Кой от трите Ви допада най-много? Защо?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Империята на Александър Велики

1. Царството на Филип II (359 – 336 г. пр. Хр.)
 • Най-голямото достижение на Филип II било създаването на нов боен ред „македонската фаланга“, с който той успява да покори голяма част от Елада
2. Завоевателният поход на Александър III Велики (336 – 323 г. пр. Хр.)
А) Войната срещу Персия
 • Битка при р. Граник (334г. пр. Хр.)
 • Битка при р. Исос срещу Дарий III (333г. пр. Хр.)
 • Битка при Гавгамела (331г. пр. Хр.)
Б) Завоеванията на Изток
 • Походът на Александър Велики достига до р. Инд, като по този начин империята му се превръща в най-голяма държава, съществувала до този момент
3. Империята на Александър III Велики
А) Столица и строеж на нови градове
 • Александър избрал Вавилон за столица на своята огромна империя и построил множество елинистически градове, които често носели името му
Б) Опити за унифициране на поданиците на империята
 • Унифицирането е важно за укрепването на държавата, но е прекъснато от внезапната смърт на владетеля. Въпреки това като наследство Александър оставя елинистическата епоха, която комбинира много от характерните черти на Древна Елада и Древния Изток.
Домашна работа: Представете си, че сте войник или военачалник в армията на Александър Велики и сте достигнали до река Инд. Напишете писмо до своите близки в Македония, като им разкажете по-подробно за всичко, което сте видели и направили по пътя си.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

08 март 2018

Древните елини и войната

1. Войната в света на елините
 • Войната била често явление в живота на древните елини. Всички граждани били и воини и активно участвали в армията на своя полис по време на война.
2. Гръко – персийските войни (492 – 449 г. пр. Хр.)
А) Йонийското въстание – повод за войната
Б) Битката при Маратон – 490 г. пр. Хр.
В) Битките при Термопилите и о-в Саламин – 480 г. пр. Хр.
 • Тези две битки и особено морската победа при остров Саламин показват, че Елада е в по-силна позиция и има сили да спечели войната.
Г) Битката при Платея – 479 г. пр. Хр.
 • След тази битка Персия се отказала от намерението си да завладее Елада. Мирният договор обаче бил сключен чак през 449 г. пр. Хр.
3. Пелопонеската война (431 – 404 г. пр. Хр.)
А) Причини
 • Чрез създаването на Атинско – Делоския съюз Атина си гарантира морска хегемония в Елада
 • Спарта обединила своите съюзници в Пелопонески съюз и скоро между двата съюза започнали сблъсъци и конфликти
Б) Войната
 • Пелопонеската война се дели на няколко периода: Архидамова война (431 – 421 г. пр. Хр.); Експедиция до Сиракуза – 415 г. пр. Хр. и Декелейска война (413 – 404 г. пр. Хр.)
В) Край на войната и последици от нея
 • След края на Пелопонеската война Елада изпаднала в тежка криза. Вътрешните конфликти довели до отслабване на полисите и в крайна сметка те станали обект на агресия от една нова сила – Македония.

Домашна работа: Направете таблица и в първата колона посочете причините за Гръко-персийските войни, а във втората – последиците. Направете същата таблица и за Пелопонеската война.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Атина и Спарта

1. Полисът Атина и раждането на демокрацията
А) Реформи на Дракон (ок. 650 – ок. 600 г. пр. Хр.)
 • Дракон въвежда първите писани закони в Атина. Те са изключително сурови.
Б) Реформи на Солон (ок. 634 - 559 г. пр. Хр.)
 • Солон премахва дълговото робство. Разделя гражданите на групи според имуществото им.
В) Реформи на Клистен
 • Клистен създава булето (съвет на 500-те). Дава повече права на гражданите в управлението.
Г) Перикъл (461 – 429 г. пр. Хр.) и златното време на атинската демокрация
 • При Перикъл атинската демокрация преживява златен век. Тогава също така има разцвет на търговията, занаятите, архитектурата и изкуствата.
2. Спарта – град на войната
А) Законите на Ликург (IX в. пр. Хр.)
 • Неговите закони създават военизираната спартанска държава, в която всички граждани имат равни права и възможности
Б) Управлението на Спарта
 • Народното събрание в Спарта се нарича апела и взема най-важните политически решения. Действията му се подпомагат от съвет на старейшините, наречен герузия. Освен това ежедневните въпроси се решават от петима ефори избирани ежегодно. Има и двама царе, които предвождат спартанците в битка.

Домашна работа: Потърсете имената на поне трима спартански царе. След като запишете имената им в тетрадката си, изберете един от тях и потърсете по-подробна информация за живота и управлението му.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Гръцкият полис. Великата гръцка колонизация

1. „Тъмните векове“
 • Дорийците, които идват от север и изработват оръжията си от желязо, поставят началото на „Тъмните векове“ в Елада (ок. 1100 – 800 г. пр. Хр.)
 • Големите градове биват изоставени и повечето хора живеят в разпръснати и изолирани селища
2. Поява и устройство на полисите
А) Същност на полиса
 • Полисът представлява общност на свободни граждани, обединени в град – държава, който от своя страна е разположен на ограничена територия.
Б) Видове полиси според вида управление
 • Важна роля в управлението на повечето полиси играят гражданите. Гражданин е всеки пълнолетен мъж, който е лично свободен и е роден в полиса от свободни родители.
 • В елинските полиси се срещат следните видове управление: демокрация; аристокрация; олигархия; тирания и охлокрация.
3. Великата гръцка колонизация (VIII – VI в. пр. Хр)
А) Причини
 • Основните причини са: липсата на достатъчно обработваема земя; пренаселването; вътрешните борби между бедни и богати; търсенето на изгодни търговски пътища и пристанища.
Б) Последици
 • По време на Великата гръцка колонизация елините създават стотици колонии по цялото Средиземноморие, в Егейско, Адриатическо, Мраморно и Черно море.

Домашна работа: Потърсете информация за една елинска колония, основана в днешните български земи. Опишете основните характеристики на избраната колония.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

10 февруари 2018

Древна Елада

1. Географски условия
 • Морето е в основата на елинската цивилизация. Елините са отлични моряци, търговци, изследователи и колонизатори.
 • Обработваемата земя в Елада е много малко и това води до засилената елинска колонизация в цялото Средиземноморие.
2. Ахейците – най-ранното гръцко население
 • Предполага се, че ахейците са първите, които говорят на елински език. Те се занимават предимно с война и слагат край на миролюбивата минойска цивилизация на о-в Крит.
А) Укрепените градове на ахейците
 • Сред най-известните градове, построени по способа „циклопски градеж“ били Микена, Пилос и Тиринт.
Б) Извори за ахейците
 • Най-известният извор за историята на ахейците са поемите на Омир „Илиада“ и „Одисея“
3. Троянската война (XIII в. пр. Хр.)
 • След победата си над Троя ахейците се радват на кратковременна хегемония в района на Източното Средиземноморие.
Домашна работа: Представете си, че сте владетел на Микена през XIII век преди Христа. Напишете съвети към сина си, който ще Ви наследи на престола.


За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук