09 март 2017

Падане на България под османска власт

1. Търновското царство
А) Иван Шишман – непокорен васал на османците
Б) Завладяване на Търновското царство

2. Видинското царство

3. Другите „Българии”
А) Добруджанско деспотство
Б) Велбъждско княжество
В) Прилепско кралство

Домашна работа: Потърсете информация за един от опитите на католическа Европа да спре османското нашествие през XV век

Развитие на България през XIV век

1. Управление на цар Тодор Светослав (1300 – 1321)
А) Укрепване на централната власт
Б) Войната с Византия

2. Управление на цар Георги II Тертер (1321 – 1323)

3. Управление на цар Михаил III Шишман (1323 – 1330)
А) Войната срещу Византия
Б) Битката при Велбъжд (28 юли 1330)
В) Управление на Иван Стефан (1330 – 1331)

4. Управление на цар Иван Александър (1331 – 1371)
А) Външна политика
Б) Разцвет на културата
В) Политическата децентрализация на България

Домашна работа: Посочете културни дейци и книжовни произведения от времето на цар Иван Александър!

България през втората половина на XIII век

1. Наследниците на Иван Асен II
А) Калиман I (1241 – 1246)
Б) Михаил II Асен (1246 – 1256)
В) Калиман II Асен (1256) и Мицо Асен (1256 – 1257)

2. Управление на цар Константин I Тих (1257 – 1277)
А) Стабилизация на централната власт
Б) Войни с Унгария и Византия

3. Управлението на цар Ивайло (1277 – 1280)
А) Въстанието на Ивайло
Б) Борбата против татарите

4. Управление на Георги I Тертер (1280 – 1292)

5. Управление на Смилец (1292 – 1298)

Домашна работа: От кой извор черпим информация за истинското име на цар Ивайло?

Българската хегемония в Югоизточна Европа по време на управлението на цар Иван Асен II

1. Управление на цар Борил (1207 – 1218)
А) Външнополитически неуспехи на цар Борил
Б) Съборът против богомилите (1211г.)
В) Сваляне от трона

2. България по пътя към хегемония на Балканите
А) Начало на управлението на цар Иван Асен II (1218 – 1241) и първите му успехи
Б) Битката при Клокотница (9 март 1230г.)

3. България – хегемон в Югоизточна Европа
А) Край на унията с Римската църква и новата външнополитическа ориентация
Б) Възстановяване на българската патриаршия (1235г.)
В) Външнополитически инициативи след 1235 година

4. Стопанско развитие и административно устройство на България
А) Големият икономически напредък
Б) Административно устройство на българската държава

Домашна работа: Издирете надписа на цар Иван Асен II от църквата „Свети Четиридесет мъченици” и извадете от него основанията за твърдението за българска хегемония на Балканите!

Управление на цар Калоян

1. Начало на управлението на цар Калоян (1197 – 1207)
А) Болярската опозиция
Б) Независимите княжества в Родопите и Македония

2. Външнополитическа активност на цар Калоян
А) Мирният договор с Византия (1202г.)
Б) Войната с Унгария (1203г.)
В) Нови завоевания в Македония

3. Сключване на уния с Римската църква (1204г.)
А) Дипломатическата игра
Б) Значение на унията

4. Отношения между България и Латинската империя
А) Битката при Одрин (14 април 1205г.)
Б) Смъртта на цар Калоян

Домашна работа: Открийте текста на клетвата, която дава цар Калоян като преминава под върховенството на Римската църква!

Въстанието на Асен и Петър и възстановяването на българската държава

1. История на българите под византийска власт
А) Организация на българските земи
Б) Въстания и бунтове на българите против византийската власт
В) Българската народност и идеята за българска държавност

2. Въстанието на Асен и Петър
А) Повод за въстанието и неговото избухване
Б) Победата на Асен и Петър и Ловешкият мир

3. Управление на цар Асен (1186 – 1196)
А) България и Третият кръстоносен поход
Б) Военните успехи на цар Асен

4. Управление на цар Петър (1196 – 1197)
А) Заговорът на Иванко
Б) Убийството на цар Петър

Домашна работа:

Борбата за България. Падане под византийска власт

1. България под властта на комитопулите
А) Произход и начални действия на комитопулите
Б) Възстановяване на българското царство

2. Управление на цар Самуил (997 – 1014)
А) Войната между България и Византия
Б) Битката при с. Ключ (1014г.) и смъртта на цар Самуил

3. Управление на наследниците на цар Самуил
А) цар Гаврил Радомир (1014 – 1015)
Б) цар Иван Владислав (1015 – 1018)
В) Пресиан II (1018)

Домашна работа: Издирете съдържанието на Битолския надпис на Иван Владислав и го коментирайте във връзка с твърденията, че Самуил е македонски цар!