22 септември 2015

Честит Ден на Независимостта!

На тази дата преди 107 години, на 22 септември 1908-а, в старопрестолния Търновград бе прочетен този манифест:

Манифест към българския народ

По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на о' Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.

Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.


Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!


Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год., двадесет и втората година от Моето царуване [Фердинанд] Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и Съобщенията: [Ал. Малинов] Министър на Външните Работи и на Изповеданията: [Ст. Паприков] Министър на Вътрешните Работи: [М. Такев] Министър на Народното Просвещение: [Н. Мушанов] Министър на Финансите: [Ив. Салабашев] Министър на Правосъдието:[Т. Кръстев] Министър на Войната: [генерал Д. Николаев] Министър на Търговията и Земледелието: [А. Ляпчев]


      
     Храмът-светиня "Свети Четиридесет мъченици" и множество български граждани от различни краища на Родината стават свидетели на този велик миг, в който българският народ завинаги отхвърля оковите на османците и поема по пътя на независимото си развитие. Българската държава отново става Царство и пред дедите ни се открива възможността да поемат по стъпките на славните си предци Симеон, Петър, Калоян и Иван Асен II. След официалното обявяване на Независимостта на Царство България нашата държава завършва една от големите цели, поставена от българските будители, герои и мъченици от епохата на Възраждането и постигната с цената на невероятни жертви и свръхчовешко усилие от страна на хилядите патриоти и родолюбци изградили и утвърдили Третото българско царство. Само няколко години след обявяването на Независимостта дедите ни се заемат и с последната нерешена задача - Националното обединение. В името на това обединение за по-малко от 10 години Царство България води три кръвопролитни войни. В тези страшни, но славни времена, по-голямата част от българския народ беше съставена от граждани, здраво стъпили на земята, които ежедневно работеха за процъфтяването и добруването на Майка България. 

     Благодарение на волята и твърдостта си нашите деди само за 3 десетилетия почти напълно ликвидираха остатъците от османското иго. Какво величие на духа е нужно след петвековно робство да успееш само за 30 години да изградиш модерна държава, която във всяка една сфера да се съревновава не само със средностатистическите европейски държави, но дори и с най-развитите "Велики сили"?
 

     Днес изглежда доста трудно да си отговорим на тези въпроси. 107 години след обявяването на Независимостта на Царство България нашата Родина често изглежда все по-малко независима. Притисната отвътре и отвън днес България е принудена да се съобразява с чужди държавни и/или корпоративни интереси за сметка на своя собствен национален интерес. Не стига това, но и мнозина български политици и общественици, призвани уж да бранят националния интерес и да работят за добруването на народа и държавата ни, сякаш са забравили заветите на предците и са склонни за няколко сребърника да продадат народа и Отечеството си.

     Очевидно днес за пореден път в нашата история е настанало време да запретнем ръкави и да си спомним, че "Съединението прави силата". Единствено обединени можем да поемем по пътя на независимостта, справедливостта, възхода и благоденствието. Всички ние ежедневно трябва да полагаме усилия, за да видим след време държавата си процъфтяваща и силна. През 1908 година българите оповестиха на света своята Независимост и днес на нас се пада задачата да я защитим!

Поклон пред паметта на героите!

17 септември 2015

Доклади по История на културата

Представям на Вашето внимание примерни заглавия и кратки анотации на докладите, които бих искал да разработите в рамките на учебната година. Нека всеки си избере по един доклад и да ми пише на електронната поща коя тема си е харесал (можете, разбира се, да ми кажете и лично коя тема предпочитате в срок до 30 септември). Ако имате предложения за други теми, които са Ви по-интересни, ще се радвам да ги обсъдим. Всеки трябва да подготви най-малко един доклад в рамките на учебната година.

Оформлението на докладите е по Ваша преценка, като времетраенето за представяне пред класа не бива да надвишава 10 - 15 минути (т.е. 2 - 3 стандартни печатни страници). В края на писмената версия на всеки доклад следва да представите използваните източници.

В настоящия списък в скоби е отбелязана ориентировъчно седмицата за която трябва да е подготвен докладът, а във втората скоба са показани паралелките, в които даденият доклад все още е свободен.

За всички възникнали въпроси можете да пишете на електронната ми поща.

Теми за докладите по "История на културата":

          I учебен срок:

1.    „Градът в северната част на Западна Европа”. Докладът се прави за град по избор в определената от заглавието част на Западна Европа. Целта е да се акцентира върху градския облик, икономиката, културата и социалната структура. (Представяне: седмицата между 19 и 23 октомври) (а, в)
2.    „Градът в южната част на Западна Европа”. Докладът се прави за град по избор в определената от заглавието част на Западна Европа. Целта е да се акцентира върху градския облик, икономиката, културата и социалната структура. (Представяне: седмицата между 19 и 23 октомври) (а)
3.    „Митът за Свещената Римска империя”. Докладът трябва да изследва пропагандното използване на образа на Свещената Римска империя в Новото време или в Съвременната епоха. (Представяне: седмицата между 26 и 30 октомври) (б, в)
4.    „Книгата на страшния съд”. Докладът трябва да представи най-общо тъй наречената „Книга на страшния съд”, съставена в Англия по заповед на Уилям (Вилхелм) Завоевателя, и да оцени значението на този средновековен документ. (Представяне: седмицата между 2 и 6 ноември) (б, в)
5.    „С меч в името Христово”. Докладът трябва да представи историята на един от военно-монашеските ордени (по избор) и да даде оценка на това специфично за Запада явление. (Представяне: седмицата между 16 и 20 ноември) 
6.    „Рицарският турнир”. Докладът трябва да представи рицарски турнир по избор и да оцени значението му, както и въздействието на символите и мероприятията, характерни за съответния турнир. (Представяне: седмицата между 16 и 20 ноември)
7.    „Ренесансовият човек”. Докладът трябва да представи непопулярен ренесансов деец и неговия принос за развитието на западноевропейската култура. (Представяне: седмицата между 30 ноември и 4 декември) (б, в)
8.    „Николо Макиавели и ренесансовата политика”. Докладът трябва да представи основните възгледи на Макиавели за добрия политик и за политиката като цяло и да даде оценка дали тези възгледи са актуални и днес. (Представяне: седмицата между 7 и 11 декември) (в)
9.    „Шедьовър от епохата на Реформацията“. Докладът трябва да представи произведение на изкуството (архитектура, живопис, книгопечатане, скулптура и т.н.), което ученикът смята за шедьовър. (Представяне: седмицата между 14 и 18 декември) (а, б, в)
10.    „Специфики на калвинизма”. Какво отличава калвинизма от останалите разновидности на протестантството и какво влияние има това направление върху развитието на западноевропейската култура и цивилизация. (Представяне: седмицата между 14 и 18 декември) (а)
11.    „Един философ от епохата на Просвещението”. Докладът трябва да представи основните възгледи на философ от епохата на Просвещението по избор и да даде оценка на влиянието му върху развитието на западноевропейската философия и/или култура. (Представяне: седмицата между 4 и 8 януари) (а, в)
12.    „Развитие на енциклопедизма в епохата на Просвещението”. Докладът трябва да очертае основните моменти от развитието на енциклопедизма и да даде оценка за значението на това движение за развитието на западноевропейската култура. (Представяне: седмицата между 11 и 15 януари) (а, б, в)
13.    „Академията в епохата на Просвещението”. Докладът следва да представи Академия по избор и да оцени въздействието ѝ върху цялостното развитие на западноевропейската култура. (Представяне: седмицата между 18 и 22 януари) (а, б, в)

             II учебен срок:

14.     „Терорът по време на Френската революция”. Докладът трябва най-общо да представи терора по време на Френската революция и да посочи причините и последиците за Франция и Европа. (Представяне: седмицата между 8 и 12 февруари) (б, в)
15.    „Университетът през XIX век”. Докладът трябва да представи западноевропейски университет по избор и да оцени влиянието му върху културата като цяло. (Представяне: седмицата между 15 и 19 февруари) (а, в, г)
16.    „Концепциите за нацията”. Докладът трябва да представи и защити една от многобройните концепции за значението на понятието „нация”. (Представяне: седмицата между 22 и 26 февруари) (а, б, в, г)
17.    „Геният на национализма”. Докладът трябва да представи личност допринесла за развитието на националистическите идеи в Западна Европа и да оцени приноса на личността за цялостното развитие на културно – историческия процес. (Представяне: седмицата между 29 февруари и 4 март) (а, б, в, г)
18.    „Индустриалният град”. Докладът следва да представи индустриален град по избор. Акцентът трябва да бъде върху градската среда, социалната структура и културните различия между отделните градски прослойки. (Представяне: седмицата между 7 и 11 март) (а, в)
19.    „Геният на романтизма“. Докладът трябва да представи деец на романтизма или негово/нейно произведение, което според ученика да отразява в най-голяма степен идеите на новата епоха. (Представяне: седмицата между 7 и 11 март) (б, в, г)
20.    „Расизмът”. Докладът трябва да представи идеите на някой от основоположниците на расизма и да оцени влиянието им върху развитието на западноевропейската култура. (Представяне: седмицата между 28 март и 1 април) (а, в)
21.    „Моята скъпа колония”. Докладът следва да представи колония на някоя от западноевропейските държави по избор и да оцени влиянието върху местното население и върху местната култура. (Представяне: седмицата между 28 март и 1 април) (б, в, г)
22.    „Футболът – раждането на една легенда”. Докладът трябва да проследи зараждането на футболната игра и да оцени значението на този нов феномен в европейското културно пространство. (Представяне: седмицата между 4 и 8 април) (а, б, в, г)
23.    „Първата световна война и утвърждаването на стереотипите за западноевропейските народи”. Докладът трябва да представи стереотипните представи за отделните западноевропейски народи, които се пораждат или засилват по време на Първата световна война и да оцени значението им за по-сетнешния развой на историческия процес. (Представяне: седмицата между 11 и 15 април) (а, б, в)
24.    „Пропагандата на Третия райх”. Докладът трябва да представи обзор на пропагандните методи на Райха и да оцени значението им за развитието на германското общество и за избухването на Втората световна война. (Представяне: седмицата между 18 и 22 април) (в)
25.    „Моята борба – значението на една книга”. Докладът трябва накратко да представи книгата „Моята борба” на Адолф Хитлер и да оцени значението ѝ за развитието на културно – историческия процес в Германия и Европа. (Представяне: седмицата между 25 и 29 април) (б)
26.    „Символите на Фашистка Италия”. Докладът трябва да представи основните символи използвани от фашистите в Италия и да оцени въздействието им върху италианския народ. (Представяне: седмицата между 2 и 6 май) (а, в, г)

Препоръчителна литература

Това са основните монографии, които Ви препоръчвам с оглед на подготовката Ви по "История на културата" в XII клас:

1. Алпатов, Михаил. История на изкуството, т. I – IV, София, 1981 – 1983
2. Бицилли, Петър. Въведение в световната история, София, 2007
3. Бицилли, Петър. Увод в изучаването на новата и най-новата история: Опит за периодизация, София, 1993
4. Браун, Питър. Светът на Късната античност, София, 1999
5. Буркхарт, Якоб. Култура и изкуство на Ренесанса в Италия, София, 1987
6. Вачкова, Веселина; Нинов, Васил и Борисова, Теодора. В търсене на истинското Средновековие, София, 2009
7. Гаврилов, Борислав. История на Новото време, София, 2011
8. Драганов, Драгомир. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха, Велико Търново, 2006
9. Драганов, Драгомир. Политически системи през ХХ век - демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм, София, 1998
10. Добрев, Добрин. Изкуството. История на идеите, изд. Фабер, 2014
11. Льо Гоф, Жак. Цивилизацията на Средновековния Запад, София, 1998
12. Николов, Йордан. История на Средновековния свят в 3 тома, София, 1999 – 2002
13. Пантев, Андрей и др. История на Новото време, София, 1994
14. Петков, Петко. Деветнадесетият век на Европа от Френската революция до Първата световна война, София, 2012
15. Петков, Петко. Поглед към новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ век, София, 2001
16. Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература, т. I – VIII, София, 2000 – 2013
17. Янакиев, Калин. Светът на Средновековието: генезис, история, общество, София, 2012

     Не очаквам да прочетете всички посочени по-горе изследвания, но всеки, който има интерес към разглежданите проблеми, може да намери ценна информация в тях. Все пак препоръчвам да прочетете колкото се може повече от книгите, които са болднати (т.е. оцветени са в по-тъмен цвят).

15 септември 2015

Честит 15 септември!Честитя Ви първия учебен ден за Новата 2015 - 2016 учебна година!

От все сърце Ви желая крепко здраве, много късмет и то предимно в най-важните моменти, отлични резултати в училище и извън него и много весели мигове през цялата учебна година!

Нека тази година продължим да се самоусъвършенстваме и поставяйки си все по-високи цели да постигнем максимално високи резултати!

На добър час!24 май 2015

Честит 24 май!

Поздравявам Ви по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Нека на този празничен, тържествен ден си спомним делото на Светите братя Св. Св. Кирил и Методий! Нека си припомним и делото на учениците и следовниците им! Нека обърнем взор към миналото и отдадем почит на всички наши предци, които осъзнаха, че духовните ценности са много по-висши от материалните! Нека уважим и всички онези, които в днешното време разделно посвещават целия си живот, за да градят българската култура и да укрепват българската просвета! Смятам, че днес всеки един от нас би трябвало да се чувства като част от системата на българската просвета. Някои като учители, други като ученици, трети като родители, приятели, партньори и т.н. Всички ние трябва да запретнем ръкави и удвоим и дори да утроим усилията си, за да може утре децата и младежите, които са бъдещето на нашата Родина, да бъдат конкурентноспособни на своите връстници от най-развитите и напреднали държави в Европа и по света! Само така България ще продължи напред по своя път и няма да се налага постоянно да се сравняваме с най-изостаналите, а ще се прицелим във върховете. Там където винаги е било мястото на нашата Родина и на нашия народ!

Честит празник!


Български всеучилищен химн

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови!

Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дълга си всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир.

Бе и тъжовно робско време...
тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отомански властелин...

Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци! През десет века
все жив остана ваший глас!

О вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина.

Подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху славянский мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков!

20 април 2015

Френската революция – културни проекции

1. Френската революция и „Терорът”
А) Причините за революцията
 • Просвещенската философия: идеите на Монтескьо и Русо
 • Съсловната система; Финансовата криза
 • Начало и ход на революцията: Свикване на Генералните щати (5 май 1789г.); Щурмът на Бастилията (14 юли 1789г.); Декларация за правата на човека и гражданина (26 август 1789г.)
Б) Революцията и Терорът
 • 10 август 1792г. атака на Тюйлери; Луи XVI е екзекутиран на 21 януари 1793 година; начало на управлението на якобинците (5 септември 1793 до 28 юли 1794)
 • Терорът (1793 – 1794): Комитетът за обществено спасение (Максимилиан Робеспиер, Сен Жуст, Жорж Дантон)
2. Износът на революционни идеи
 • Символиката на Френската революция: мотото "Liberté, égalité, fraternité" (Свобода, Равенство, Братство); френският трикольор/трибагреник (синьо-бяло-червено); фасции; шапка на Свободата (пилеус); дърво на Свободата (бряст); Херакъл
3. Френската революция и изкуството
 • Неокласицизъм (след средата на XVIII век до първите десетилетия на XIX век, а в архитектурата – до днес)
А) Неокласическата живопис
 • Жак-Луи Давид; Жан Огюст Доминик Енгър; Асмус Якоб Карстенс, Анжелика Кауфман
Б) Неокласическата скулптура
 • Жан Антоан Удон, Антонио Канова, Йохан Готфрид Шадов
В) Неокласическата архитектура
 • Жан-Франсоа Шалгрен, Карл Фридрих Шинкел, Робърт Адам, Джон Соун, Лауринас Гуцевичюс

Просвещението – влияние върху културната история на Западна Европа

1. Терминология и хронология
А) Терминът „Просвещение”
 • На френски – Lumières, на английски - Enlightenment, на немски - Aufklärung
Б) Хронологичен обхват на епохата на Просвещението
 • от 1701 до 1800 година; от 1715г. (смъртта на Луи XIV) до 1815 (Виенския конгрес); от средата на XVII век до 20-те години на XIX век
2. Философията в епохата на Просвещението
А) Бумът на философски идеи
 • Томас Хобс, Джон Лок (1632 – 1704), Адам Смит (1723 – 1790)
 • Волтер (1694 – 1778), Монтескьо (1689 – 1755)
Б) Идеята за обществения договор
 • Жан-Жак Русо (1712 – 1778)
3. Енциклопедизмът
 • Дени Дидро (1713 – 1784) издава 28 тома „Енциклопедия” между 1751 и 1772 година.
4. Развитие на науката в епохата на Просвещението
А) Големите учени и техните открития
 • Исак Нютон (1642 – 1726) – закон за всемирното привличане; закони за движението (механиката); развитие в астрономията (откриване на нови планети; угаснали звезди и т.н.)
 • Антоан Лавоазие (1743 – 1794) – ролята на кислорода при горене и дишане; запазване на веществото при химични реакции; състав на въздуха и водата
Б) Появата на Академии в епохата на Просвещението
 • Германска академия на науките Леополдина (1.1.1652); Британско кралско научно дружество (28.11.1660); Френска академия на науките (1666); Кралско общество на Единбург (1737; 1783); Кралска шведска академия на науките (2.06.1739); Кралско норвежко общество за науки и книжнина (1760)
5. Образованието по време на Просвещението
А) Училища и университети
 • Създаване и поддържане на училищната мрежа в различните региони на Западна Европа. Образованието в католическа и протестантска Европа.
 • Университетите по време на Просвещението - центрове за развитие на науката, образованието и книжнината
Б) Книгопечатането
 • Поява на много научни и научнопопулярни списания и вестници; публикуване на много книги (голяма част от тях са научни или научнопопулярни). Поява на множество частни, университетски и обществени библиотеки.
6. Стилът Рококо 
 • Рококо (развива се с различна интензивност в различните изкуства през почти целия XVIII век)
А) Живопис 
 • Жан-Антоан Вато, Франсоа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Уилям Хогарт, Томас Гейнзбъроу
Б) Скулптура 
 • Етиен Морис Фалконе, Жан-Батист Лемоан
В) Архитектура
 • Франческо Растрели, Филип де Ланге, Франсоа дьо Кувийе, Георг Кнобелсдорф
Г) Музика
 • Жан-Филип Рамо, Луи Клод Дакен, Карл Филип Бах